Veiligheid in handen van festivalorganisaties

Op Awakenings Festival startte afgelopen weekend de campagne Celebrate Safe, een initiatief van organisator ID&T. Festivalorganisaties hebben een groter bereik dan voorlichtingsteams als Unity of bijvoorbeeld hoorstichtingen, is de gedachte achter de campagne. Kijk niet gek op als je binnenkort preventieboodschappen als I love my ears en The first aid team is your friend op pagina’s van onder andere Amsterdam Dance Event (ADE) en Loveland ziet verschijnen, want vanaf deze zomer kunnen clubs en evenementenorganisaties zich aansluiten bij het platform dat bezoekers tips wil geven om de risico’s van feesten zoveel mogelijk te beperken.. Wordt uitgaan veiliger door meer verantwoordelijkheid bij organisaties zelf te leggen?

Volgens Sjoerd Wynia van ID&T kun je gedragverandering misschien wel nastreven maar nooit  garanderen, maar hij voelt zich als organisatie wel verantwoordelijk voor de bezoekers van zijn evenementen. De campagne is daarom opgezet in samenwerking met EHBO- en voorlichtingorganisaties Unity, MedEvent en EMS. Om te voorkomen dat er veel verschillende campagnes tegelijkertijd bestaan en om een groter publiek te bereiken, hebben organisatoren een eigen draai aan de zogenaamde paraplucampagne gegeven.

“De organisatie is een vertrouwde en bekende afzender”

Vertrouwen
De campagne heeft namelijk tien pijlers, gericht op veilig uitgaan, in zijn breedste zin, waaronder Think for yourself, care about others, Always have save sex en Pace yourself: eat, sleap, rave. Wanneer organisaties, voorafgaand aan hun evenement, zo’n pijler delen, wordt dat door een groot publiek opgepikt, blijkt uit eerder gedaan mediaonderzoek. Volgens Wynia komt dat doordat de organisatie een vertrouwdere en bekendere afzender is, dan veel voorlichtingsinstellingen.

Om die reden zijn de verwachtingen van Celebrate Safe hoog. Voor een groter effect moeten echter eerst zoveel mogelijk organisaties zich aansluiten bij de campagne en zich bewust worden van hun rol en verantwoordelijkheid in veiligheid. Van participerende organisaties wordt verwacht dat ze banners plaatsen op hun evenement en online actief aandacht besteden aan de campagne. ‘Het is geen keurmerk voor goed georganiseerde evenementen, organisaties moeten zelf actie ondernemen wat betreft goede voorlichting tegenover hun bezoekers.’

Intern initiatief
Tot nu toe zijn de reacties vanuit verschillende organisaties positief. Dit jaar zullen onder andere ADE, Loveland, Defqon.1 en Mysteryland de campagne inzetten. ‘Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtpunt voor ADE geweest,’ zegt directeur Richard Zijlma. ‘Een initiatief als Celebrate Safe sluit perfect aan bij onze waarden.’ De samenwerking wordt bovendien gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is de campagne volgens de Gemeente Amsterdam een positieve ontwikkeling: initiatieven komen nu vanuit de sector zelf en niet meer alleen maar vanuit de gemeente en deskundigeninstituten als Jellinek en Trimbos.

“Gedragsverandering is het allermoeilijkst”

Zelf meedenken
De campagne houdt rekening met de stem van het uitgaanspubliek. In het online Party Panel wordt de bezoeker gevraagd naar redenen voor zijn of haar uitgaansgedrag en naar wat hij of zij denkt dat onderzocht moet worden. Door dit goed in kaart te brengen kunnen de boodschappen van Celebrate Safe regelmatig worden verbeterd en bijgesteld, zodat deze effectief ingrijpen op de redenen voor eventueel risicogedrag.  In het begin zal het onderzoek twee keer en later vier keer per jaar worden uitgevoerd, om de inhoud van Celebrate Safe zo actueel mogelijk te houden. Volgens Wynia zijn er altijd mensen die meedenken en hun mening willen geven. Om het gehele uitgaanspubliek te representeren en het onderzoek betrouwbaar te maken, zal het Party Panel echter een bekender begrip moeten worden. En net als bij de organisaties, moet ook hiervoor het publiek zelf actie ondernemen, zelf vragen invullen en tijd vrijmaken. Veilig uitgaan is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

Betrouwbaar
Uitgaand van resultaten uit het verleden verwachten de initiatiefnemers van Celebrate Safe dat het bereik van de tips en informatie over feestrisico’s aanzienlijk groter wordt wanneer organisaties er zelf over berichten op een aansprekende manier. Door het Party Panel en de samenwerking met medische partners beogen zij dat de informatie actueel en betrouwbaar is.

Veilig uitgaan blijft echter de verantwoordelijkheid van de bezoeker. ‘Gedragsverandering is het aller-moeilijkst,’ zegt Wynia. ‘We willen duidelijke handvatten bieden om verantwoord uitgaan te bevorderen.’ De campagne beoogt in eerste instantie bekendheid te verwerven en meer bewustwording van de risico’s te creëren. Door alle organisaties uit te nodigen om mee te werken hopen de initiefnemers dat bezoekers, eerste hulpdiensten, voorlichtingsorganisaties en organisaties samen veilige evenementen creëren.